Informacje podstawowe

Muzeum Geologiczne
im. Jana Ziomka
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 42 635-45-93
e-mail: muzgeol@geo.uni.lodz.pl

Muzeum Geologiczne prowadzi działalność:

  • naukową z zakresu geologii regionalnej, ochrony przyrody nieożywionej, petroarcheologii oraz petroarchitektury 
  • dydaktyczną, realizowane są zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów,
  • popularyzatorską polegającą na prezentacji kolekcji, prowadzeniu prelekcji,aktywnym udziale m.in. w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Nocy Muzeów.


Muzeum jest czynne: 
od poniedziałku do piątku,  
w godzinach 9.00-15.00.

 

NOC MUZEÓW 18-19.05.2019r „Piaski i piaseczki, chondry i chondrulki”

Z soboty na niedzielę Muzeum będzie czynne w godzinach od 18 (18.05) do 1 (19.05).

W tym czasie dla zwiedzających udostępnione będą ekspozycje:

minerałów, meteorytów, skał, skamieniałości, kryształów syntetycznych.

W tym roku tematem Nocy Muzeów są:

ziarna ziemskie – piaski i piaseczki oraz kosmiczne – chondry i chondrulki.

Dla zwiedzających została przygotowana niewielka wystawa piasków

pochodzących z różnych zakątków Świata oraz środowisk sedymentacyjnych.

O godzinach: 19, 21, 23 - odbędą się prelekcje dotyczące ziarenek piasków oraz ziarenek będących składnikami meteorytów kamiennych – chondrytów.

Dla zwiedzających udostępnionych będzie 6 mikroskopów, pod którym będzie można podziwiać

piaski świata, różne próbki geologiczne oraz przyniesione ze sobą znaleziska.

Dodatkowo, ze względu na duże zainteresowanie skamieniałościami, znajdywanymi „na spacerach”w regionie łódzkim, będzie można na miejscu skonsultować swoje znaleziska z paleontologami hobbystami, prowadzącymi serwis: http://www.fossils.com.pl/.

W organizacji Nocy Muzeów pomagać będą studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ,

kierunku Ochrona Środowiska.

Bardzo serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Muzeum oraz przynoszenia okazów geologicznych:

minerałów, skamieniałości, meteorytów celem ich identyfikacji. 

 

        

 

Ze względu na akademicki charakter jednostki,
w muzeum odbywają się także zajęcia dydaktyczne dla studentów. 
W czasie zajęć ze studentami oraz zwiedzania przez grupy zorganizowane, 
muzeum jest wyłączone ze zwiedzania przez osoby indywidualne oraz inne grupy. 


Zajęcia często odbywają się nieregularnie, w związku z tym,
warto przed wizytą
zadzwonić do muzeum (tel. 42 635-45-93) i upewnić się,
że 
w wybranym terminie nie ma zajęć ze studentami oraz innych grup .    


Grupy zorganizowane przyjmowane są wyłacznie 
po wcześniejszej 

telefonicznej  rezerwacji terminu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
D
ziennie przyjmowane są maksymalnie 2 grupy zorganizowane. 

Wstęp do Muzeum jest płatny.

bilet ulgowy:                                                                              - 3 zł
(młodzież szkolna, studenci, renciści, seniorzy)

bilet normalny:                                                                           - 5 zł

prelekcja (oołata od całej grupy):                                          - 35zł 


W sklepiku Muzeum można kupić drobne okazy geologiczne i materiały promocyjne UŁ. Następna strona: Ekspozycja